14ο Συμπόσιο Αντίστιξης

 

 

"Υπαρξιακά Συνδεδεμένοι"

14ο Συμπόσιο Αντίστιξης: Γαλαξίδι, 2022