Χορήγηση Τεστ

 

 

  • WISC-VGR Wechsler Intelligence Scale for Children -Fifth Edition
  • Τεστ Παραμυθιών - Fairy Tale Test (FTT)
  • Παιδικό Ιχνογράφημα
  • Τεστ Θεματικής Αντίληψης Παιδιών (C.A.T.)
  • Τεστ Θεματικής Αντίληψης Ενηλίκων (T.A.T.)

Leave a Comment