Ψυχοθεραπεία

"Μου αρέσει εκείνος που η ψυχή του είναι πιο βαθιά από την πληγή του" Friedrich Nietzsche

Η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην κατανόηση του εαυτού μας και των καταβολών μας. Μέσα απο τη συνειδητή επίγνωση του εαυτού μας καθώς ξαναδιαβάζουμε την ιστορία μας, επαναπροσδιορίζουμε τη ζωή μας και αυτό έχει ως απόρροια την αντιμετώπιση των υπαρχουσών δυσκολιών μας (άγχος, φοβίες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, προβλήματα σχέσεων κ.ο.κ.).

Η ψυχοθεραπεία διενεργείται από καταρτισμένο ειδικό ψυχικής υγείας- ψυχοθεραπευτή. Η διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης διαφέρει ανάλογα με το αίτημα, τη φύση της δυσκολίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου.

Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου μέσα σε κλίμα σεβασμού, εμπιστοσύνης και εκτίμησης.