Συνεδρίες ζευγαριών

Το ζευγάρι συχνά έρχεται αντιμέτωπο με πολλές δυσκολίες που όταν δεν επιλύονται οδηγούν σε εγκλωβισμό το ένα ή και τα δυο μέλη του ζευγαριού. Το κάθε μέλος φέρνει ασυνείδητα μοτίβα συμπεριφοράς που προέρχονται από τη δική του πατρική οικογένεια. Κάποια είναι λειτουργικά και κάποια άλλα όχι. Μέσα από τη θεραπεία ζεύγους το κάθε μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη να σχετιστεί διαφορετικά στο συζυγικό ζευγάρι, αποκτά συνείδηση αναφορικά με το ποιες ενέργειες του είναι αυτόματες και ποιες επεξεργασμένες και συνειδητές με σκοπό την ανάδειξη του εαυτού του και του συντρόφου.

Είναι ένα παράλληλο ταξίδι αυτογνωσίας και διερεύνησης του σχετίζεσθαι, αφορμή του οποίου είναι συχνά προβλήματα επικοινωνίας, συγκρούσεις γύρω από τους ρόλους του κάθε μέλους ή  κάποια αλλαγή στην οικογένεια (λ.χ. μετακόμιση, έλευση παιδιού).