Συμβουλευτική εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί είναι αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις. Καθώς είναι πολύ σημαντικοί στις ζωές των μαθητών, το έργο τους είναι πολύ απαιτητικό. Μέσα από τη διαλεκτική συμβουλευτική που τους παρέχεται, νιώθουν πιο σίγουροι στον εκπαιδευτικό τους ρόλο, αποκτούν οι ίδιοι επίγνωση των λόγων που δυσκολεύονται με κάποιους μαθητές, μαθαίνουν να εμπνέουν ζωή στους μαθητές τους καθώς και εκείνοι αναπτύσσονται ολόπλευρα.