Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του γονικού ρόλου των γονέων. Οι γονείς μέσα από σειρά συμβουλευτικών συναντήσεων μπορούν να συναντήσουν τα παιδιά τους πιο αποτελεσματικά αφού αποβάλλουν αυτόματες μαθημένες συμπεριφορές που δεν είναι αποτελεσματικές, βγαίνουν από μαθημένους ρόλους και με επεξεργασία διαμορφώνουν τον γονικό τους ρόλο πιο λειτουργικά.

Πρόκειται στην ουσία για ψυχοεκπαίδευση γύρω από κεντρικά θέματα της οικογενειακής ζωής όπως:

  • Σχέση Αδελφών
  • Όρια στα παιδιά
  • Ρόλοι μέσα στην οικογένεια
  • Συμπτώματα παιδιών
  • Σχέσεις γονέων-παιδιού
  • Σημαντικά γεγονότα ζωής (λ.χ. διαζύγιο)