Ο χώρος

Το γραφείο

image
image
image

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

image

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

image

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

image
image