Ομαδική θεραπεία

Η ένταξη του θεραπευόμενου σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα συνδέεται με πολλά οφέλη. Η διαπροσωπική αλληλεπίδραση του θεραπευόμενου στο πλαίσιο της ομάδας, τον βοηθάει να εντοπίσει και να κατανοήσει τους λόγους που δυσκολεύεται στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Η ομάδα, λειτουργεί ως ένα ασφαλές πλαίσιο όπου ο θεραπευόμενος μπορεί να εμπιστευτεί τις δυσκολίες του, να αναδείξει τους άλλους και να αναδειχθεί. Οι συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας συντονίζονται από δύο θεραπευτές και έχουν διάρκεια συνήθως δύο ώρες.