Θεωρητική προσέγγιση

Υπαρξιακή Συστημική Προσέγγιση

 

Η Υπαρξιακή Συστημική Προσέγγιση σέβεται και αναδεικνύει τον άνθρωπο, εστιάζει στις δυνάμεις του ώστε με επεξεργασία και ανάληψη προσωπικής ευθύνης να υπερβεί τις δυσκολίες του, να βγει από τους δοσμένους του ρόλους και να παράξει νέες δυνατότητες. Δεν εστιάζει απλώς στο να επιλύει προβλήματα αλλά αναγνωρίζοντας την ολότητα του ανθρώπου βοηθάει τον άνθρωπο μέσα από την αυτογνωσία του να βιώσει τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής.

Ο άνθρωπος, στη συστημική προσέγγιση, είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζεται και επηρεάζει όλα τα συστήματα στα οποία συμμετέχει (οικογενειακό, επαγγελματικό, κοινωνικό, χωροχρονικό κ.ο.κ.). Η αλλαγή στο σχετίζεσθαι επιτρέπει και δομικές αλλαγές στον εαυτό που διαφορετικά δεν θα ήταν προσβάσιμες, ξεκλειδώνοντας έτσι νέες δυνατότητες που φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά στο ευχαριστιακό βίωμα. Σύμφωνα με τον υπαρξιακό τρόπο θεώρησης, ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής του προκειμένου να βρει προσωπικό νόημα.

Δ. Καραγιάννης (2018). Αλλάζει ο άνθρωπος. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός

R. May (2016). Η ανακάλυψη του είναι. Αυτογνωσία και Νόημα της Ζωής. Αθήνα: Εκδόσεις Αρμός.